Waar: Vlissingen

Wanneer: Zomer 2018

Wat: 5.000m² stalen dakbeplating coaten/ overspuiten

Waarom: De stalen dakbeplating was verweerd. De bestaande coating liet bijna in zijn geheel los. Hierdoor kwamen over de gehele beplating plaatsen voor waar de zinklaag aangetast was. Ook was er sprake van corrosievorming aan de ondergrond, met name op de eindbeplating.