Bitumen daken – Dongen

Voorjaar 2022
Bitumen dakbedekking renoveren/ coaten van drie woonhuizen (ca. 450m2)
De dakbedekking (15 jaar oud) was vervuild en gecraqueleerd, ook was er sprake van warmteoverlast binnen.