overlay image logo Stalendaken header

Coating beschermt stalen dakbeplating

In ons land staan veel bedrijfspanden met een stalen dak. Niets mis mee. Wat weinig vastgoedeigenaren en huurders zich realiseren, is het volgende: de toplaag van die panden staat letterlijk dag en nacht bloot aan de schadelijke invloeden van weer en milieu. Dit leidt tot een snelle veroudering van het stalen dakoppervlak. In eerste instantie ontstaan blaasjes en scheurtjes. Daarna volgt bijna onvermijdelijk corrosievorming in de stalen dakbeplating. Het gevolg: aantasting van de functionaliteit van het dak. Lekkage. Schade. Vooral als het regenwater in het weekend ongestoord het pand binnendringt.

Het Zuiden Coatings grijpt in waar het moet. Het vertrouwen in eigen kunnen is gebaseerd op jarenlange ervaring en productkennis. Vandaar de voorkeur voor kwalitatief hoogwaardige roestwerende coatings. Die beschermen minimaal 15 jaar. Bij de meeste combinaties van product en verwerking geldt een garantietermijn van maximaal tien jaar.

Offerte aanvragen

Binnen 24 uur ontvang je vrijblijvend een offerte

Waarom stalen daken coaten?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk. Het coaten van een stalen dak loont. Het is een efficiënte renovatiemethode die financieel en functioneel volledig in balans is. Dakcoating rekent op betaalbare wijze af met de risico’s van verouderde daken. Het Zuiden Coatings hanteert bovendien een garantietermijn tot tien jaar: de hoogste bescherming tegen de laagste kosten.

Voordelen nieuwe dakcoating:

  • Minder milieubelastend (bij watergedragen coating).
  • Geen afvoer versleten onderlaag.
  • Continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Esthetische opwaardering pand.
  • Beheersbare binnentemperatuur (witte coating).

Wat kost dakcoating?

Voor ook maar een schatting van de kosten aan bod komt, eerst het volgende: voorkomen is beter dan genezen. Een calamiteit op het dak veroorzaakt per definitie veel kosten. Sterker nog, de prijs voor het aanbrengen van een nieuwe -optimaal beschermende coating- valt in het niet bij de rekening voor het aanbrengen van een compleet nieuw dak of een nieuwe dakbeplating. Dat de investering geen gapend gat in de exploitatiebegroting van een pand slaat, staat ook bij voorbaat vast.

Het Zuiden Coatings hanteert geen standaardprijs per vierkante meter. Daarvoor zijn de omstandigheden (conditie, bereikbaarheid, materiaalsoort en schaalgrootte) per project te divers. Dit is ook waarom vrijblijvend offreren juist wel standaard is. De technisch specialist voert ter plaatse een inspectie uit, weegt alle relevante omstandigheden tegen elkaar af en berekent zorgvuldig de kosten. Lange termijn plannen? Geen probleem. Wanneer een ingreep niet direct noodzakelijk is, dan staat dit in het rapport vermeld. Maatwerk is de norm.

Stalendaken header

Welke soort coating is nodig?

Het Zuiden Coatings is al tientallen jaren actief in dit vakgebied. De ruime ervaring is van groot belang bij het deskundig adviseren over welke coating geschikt is op elke specifieke locatie. Voor alle denkbare combinaties van daktype en ondergrond, bestaan speciale coatings. Het meest gebruikte product is een roestwerende en watergedragen coating voor stalen daken.

Tien jaar garantie op dakcoatings

Duurzaamheid zit in meer dan de coating op zich. Het Zuiden Coatings bouwt ook graag aan duurzaamheid in relatie met opdrachtgevers. Dit betekent dat service en onderhoud ook doorgaat ná oplevering van een project. Om de kwaliteit van het werk te borgen, geldt een garantie die -afhankelijk van de productkeuze- oploopt tot tien jaar.

Hoe werkt dakcoating op stalen daken?

Het coaten van stalen daken is werk voor professionals. Vakmensen die gewend zijn om in de buitenlucht op hoogte te werken. Daarbij speelt naast de zorg voor kwaliteit ook de verantwoording over veiligheid voor mens en milieu. Het aanbrengen van coating op daken gebeurt in drie stappen.

Reinigen van het dak

Stap 1: Reinigen

De eerste stap bestaat uit het grondig reinigen van het bestaande dakoppervlak met een industriële hogedrukreiniger. Hier komen absoluut géén chemicaliën aan te pas, alleen zuiver water. Zo ontstaat een schone (vet- en stofvrij) en egale hechtlaag voor de nieuwe coating. Roestplekken verwijderen gebeurt met hogedruk waterstralen of mechanisch.

Hechtlaag aanbrengen op het dak

Stap 2: Hechtlaag aanbrengen

De tweede stap geldt als voorbereiding voor de optimale aanhechting van de nieuwe coating. Daarbij krijgen kritieke punten -vooral rond hoeken, doorvoeren en afvoeren in het oppervlak- een extra behandeling met een specialistische primer. De behandeling van kwetsbare plekken verhoogt de kwaliteit van de coating.

Dakcoating aanbrengen

Stap 3: Coaten

De derde stap is het aanbrengen van de coating door professionals. Afhankelijk van de conditie van de onderlaag, is één of twee lagen voldoende voor jarenlange zekerheid. Het aanbrengen gebeurt zonder verlies aan materiaal. Speciale voorzieningen zijn dan ook niet van toepassing.